Alexanderteknik - for mig handler det dybest set 
om en styrkelse af det egentligt menneskelige.

Om dette fænomen, denne frihedsmulighed, at vi 
mennesker faktisk kan stoppe op, - at vi kan mærke 
efter, at vi kan tænke os godt om, og at vi kan vælge 
at handle anderledes end vi gjorde sidst.

Dette er muligt når den umiddelbare reaktion holdes 
tilbage, - og denne lader sig forvandle i mødet med 
opmærksomhedens mange kvaliteter.

Og det kan ske på en kunstnerisk legende måde.

Så er jeg nærværende til stede, centreret i midten, -
og tilværelsen bliver forunderligt mangedimensionel.

Herfra kan jeg så opbygge levende og bevægelige 
relationer, - indadtil i mødet med mig selv, 
udadtil i mødet med verden.

Jeg er uddannet på 
Center for Alexanderteknik 
v. Carsten Møller

En 3-årig uddannelse, 
på min. 1600 timer.

Blev færdig i 2011, og har 
arbejdet med Alexanderteknik 
dagligt lige siden.

Jeg videreuddanner mig 
løbende, og modtager
jævnligt supervision.

Jeg er også møbelsnedker, 
og laver møbelsnedkeri og 
kunsthåndværk.  
www.furnituremaker.dk

I mine yngre dage blev 
jeg uddannet som 
musikpædagog, - 
pædagogik, cello, sang, 
børnekorledelse.