Alexanderteknik, – er et omsorgsfuldt og trygt læringsrum, hvor vi arbejder med kropsbrug, bevægelsesdynamik og opmærksomhed. Her hjælper jeg mennesker, som har kropslige og sjælelige udfordringer.

Måske har du konkrete smerter, - fra hovedpine, fra ryg og nakke, fra diskusprolaps, piskesmæld, muskelinfiltrationer, ledproblemer, m.m. Måske er dine udfordringer mere af sjælelig art, - stress, angst og uro, koncentrationsbesvær, besværet vejrtrækning m.m.

Sådanne udfordringer opleves ofte som overvældende og uigennemskuelige. Og skal vi finde løsninger her, så må vi se dig som et helt, og samtidigt et mangesidigt menneske.

Så hvordan oplever du egentlig dig selv, hvordan står du på gulvet, hvordan bevæger du dig, hvorfra bærer du dig selv, hvordan trækker du vejret, og hvad gør du helt konkret når du møder forskellige udfordringer? 

Igennem præcise iagttagelser og beskrivelser, igennem en forøget og bevidstgjort sansning, vil du lære at se sammenhænge og bagvedliggende årsager. Du vil lærer dit eget udtryk og dine ofte ubevidste vaner bedre at kende.

Ved hjælp af mine hænder, vil jeg lede dig til nye sansemæssige og kropslige erfaringer. Du vil opdage anderledes og mere hensigtsmæssige måder at bruge dig selv på. Hvor du bliver mere sammenhængende, mere bevægelig, mere kraftfuld, mere levende og nærværende.

Og efterhånden som du tager det nye til dig, og gør det til dit eget, - vil den energi som ligger bundet i dine problematikker, forvandle sig til overskud og resurse.